Thủ pháp Cắt Chữ trong tạo hình logo

Các mẫu logo được giới thiệu sau đây sẽ mang tới cho các bạn một thủ pháp quen thuộc trong việc tạo hình logo hiện đại: Ct ch

ARC Representation

arc-logo

Loại hình: Nhiếp ảnh, Mỹ
Nhà thiết kế: Marc English Design, 2004

SHN

shn-logo

Loại hình: Nhạc kịch – Giải trí, Mỹ
Nhà thiết kế: Addis Creson, 2005

Vision

vision-logo

Loại hình: Báo chí, Mỹ
Nhà thiết kế: CDT, 2005

Blink

blink-logo

Loại hình: Thiết kế, Anh
Nhà thiết kế: Kino Design, 2005

Crop

crop-logo

Loại hình: Ảnh stock, Mỹ
Nhà thiết kế: Segura Inc., 2004

Science et Cité

science-cite-logo

Loại hình: Tổ chức Khoa học, Thụy Sĩ
Nhà thiết kế: Atelier Bundi, 2004

Urban Strategies Inc.

urban-strategies-logo

Loại hình: Kiến trúc và Quy hoạch, Canada
Nhà thiết kế: Hambley & Woolley, 2005

Denk Art

denk-art-logo

Loại hình: Website, Anh
Nhà thiết kế: Thomas Manss & Company, 2001

Cooldesignvn sưu tầm và giới thiệu (Nguồn: Davidairey.com)

Loại hình: Dịch vụ tư vấn, Thụy Sĩ
Nhà thiết kế: Atelier Bundi, 1998

cutcost.com

Bình luận trên Facebook

bài bình luận trên Facebook

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply